zhulian News
รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติสัมมนาผู้นำ ครั้งที่ 40 จ.เชียงใหม่ หน้าหลัก

รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ สัมมนาผู้นำ ครั้งที่ 40 จ.เชียงใหม่

วันที่ 19 -22 มีนาคม 2563

ลงทะเบียน วันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 06.00น ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ จ.เชียงใหม่

นักธุรกิจที่ผ่านคุณสมบัติเข้าร่วมสัมมนา กรุณากรอกข้อมูล เพื่อยืนยันการเข้าร่วมสัมมนา ตามลิ้งค์นี้ http://forms.gle/bCVwe36UMfCvBvga7รายละเอียดคลิ๊กดูด้านใน