zhulian News
รายชื่อผู้รับตำแหน่งงานประชุมระดับภูมิภาค ภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ จ.ลำปาง หน้าหลัก

รายชื่อผู้รับตำแหน่งงานประชุมระดับภูมิภาค ภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ จ.ลำปาง ลงทะเบียน เวลา 07.00น ณ อาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎ จ.ลำปาง วันอาทิตย์ที่ 9 ธ.ค.2561รายละเอียดคลิ๊กดูด้านใน