zhulian News
ZHULIAN LEADERSHIP ครั้งที่ 38 สัมมนาผู้นำซูเลียน ณ สิบสองปันนา ระหว่างวันที่ 18-21 มกราคม 2018 หน้าหลัก

ZHULIAN LEADERSHIP ครั้งที่ 38 สัมมนาผู้นำซูเลียน ณ สิบสองปันนา

ระหว่างวันที่ 18-21 มกราคม 2018

สำหรับผู้ที่ผ่านคุณสมบัติ ท่านจะต้องแฟกซ์ใบตอบรับในการเข้าร่วมงานสัมมนา

รวมทั้งส่งพาสปอร์ตตัวจริง (ห้ามหมดก่อนวันที่ 30มิ.ย.60)พร้อมรูปถ่าย2นิ้ว2รูป พื้นหลังขาว (รูปถ่ายต้องเห็นหู)

ส่งเอกสารทั้งหมดภายในวันเสาร์ที่7ม.ค.61 นี้เท่านั้น!!! มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสะสิทธิ์ !!!

กรุณาระบุอาหาร เจ/มุสลิม/ปกติ

 

 

 

****สำหรับชาวต่างชาติ

- ชาวต่างชาติ กัมพูชา พม่า ต้องเป็น passport อินเตอร์ เท่านั้นและต้องทำวีซ่า!!

- คนลาว ต้องทำวีซ่า แต่ถ้ามี boarder pass ไม่ต้องทำ

****ทั้งนี้ชาวต่างชาติทั้งหมดไม่ต้องส่งพาสปอร์ตตัวจริงมา แต่ส่งสำเนาพาสปอร์ตและรูปถ่าย2นิ้ว2รูป พื้นหลังขาว ****รายละเอียดคลิ๊กดูด้านใน