หจก.เจ.เอ.ไดมอนด์ แลนด์ ซูเลียน สำโรง(BKH) คุณสุพรรณี ตั้งธนวัตกุล 1714/1-2 หมู่ที่9 ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทร (02) 757-6818-19 แฟกซ์ (02) 757-6819
ประชุม -
หจก.ซูเลียน หนองแขม นิว เอเยนซี่ (BKL) คุณนิทัช ศรีสุวรรณ 22/20 ซ.เพชรเกษม 69 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพูล เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 โทร (02) 807-5077 แฟกซ์ (02) 807-5088
ประชุม อังคาร/พฤหัส/ศุกร์ 19.00 น. อาทิตย์ 14.00 น.
หจก.ซูเลียน หัวหมาก เอเยนซี่ (BKS) คุณปุณณภา บุญสิตานัน นางปาริฉิตร ช้อยเกษสมาน 21 ซ.รามคำแหง 26/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร (02) 375-4733 แฟกซ์ (02) 375-4734
ประชุม พฤหัส 19.00 น. อาทิตย์ 14.00 น.
บริษัท นี โอ แอนด์ โซซิเอทส์ จำกัด สุขุมวิท (BKA) คุณภาณุพงษ์ พงศะบุตร 15 ซ.สุขุมวิท 64/1 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร (02) 741-6433-5 แฟกซ์ (02) 741-6432
ประชุม -
หจก.ซูเลียน ปิ่นเกล้า-จรัญสนิทวงศ์ เอเยนซี่ (BKO) คุณภวดี สร้อยทอง , คุณณกฤช สิริศุภกฤตกุล 159/18 อาคารคอมมอนเวลธ์ปิ่นเกล้า ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร (02) 881-8367 , 886-6110 ต่อ 1110 แฟกซ์ (02) 881-8367 , 920-3372
ประชุม พฤหัส 19.00 น. อาทิตย์ 14.00 น.
หจก.ซูเลียน ซีคอน เอเยนซี่ (BKT) คุณสุนิดา พูนสวัสดิ์ 13/122-123 หมู่ 1 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทร (02) 743-4442 แฟกซ์ (02) 743-4443
ประชุม พุธ/ศุกร์ 19.00 น. อาทิตย์ 14.00 น.
1 2 3 4 5 6 7 8